CẢNG QUỐC TẾ VĨNH TÂN

Tra cứu biểu cước dịch vụ

Vui lòng xem chi tiết biểu cước Cảng Quốc tế Vĩnh Tân năm 2020 trong những file dưới đây:

01

Biểu cước giá dịch vụ ngoại (tiếng Việt)

Download
02

Biểu giá dịch vụ nội địa (tiếng Việt)

Download