CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG QUỐC TẾ VĨNH TÂN

Tra cứu biểu cước dịch vụ

Vui lòng xem chi tiết biểu cước Cảng Quốc tế Vĩnh Tân năm 2020 trong những file dưới đây:

01

Biểu cước giá dịch vụ ngoại (tiếng Việt)

Download
02

Biểu giá dịch vụ nội địa (tiếng Việt)

Download