CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG QUỐC TẾ VĨNH TÂN

Thủ tướng chỉ thị đẩy mạnh đầu tư theo hình thức PPP vào đường thủy

20/10/2020

Thủ tướng chỉ thị các Bộ, ngành, địa phương thực hiện đồng bộ các giải pháp thúc đẩy vận tải thủy và vận tải ven biển bằng phương tiện thủy.

Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Chỉ thị số 37/CT-TTg yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các tổ chức, doanh nghiệp liên quan thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhóm giải pháp để thúc đẩy phát triển vận tải thủy nội địa và vận tải ven biển bằng phương tiện thủy nội địa.

Vận chuyển hàng hóa tại Cảng Quốc tế Vĩnh Tân.

Theo đó, Thủ tướng giao Bộ GTVT hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh vận tải thủy nội địa và vận tải ven biển bằng phương tiện thủy. Kêu gọi đầu tư phát triển các cảng thủy nội địa khai thác hàng container có chức năng đầu mối tại khu vực.

Bộ GTVT cũng được giao đẩy mạnh đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) đối với các dự án phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy, cân đối đủ vốn đối ứng để triển khai dự án phát triển các hành lang đường thủy và logistics khu vực phía Nam từ nguồn vốn tài trợ của Ngân hàng Thế giới để nâng cao năng lực thông qua, rút ngắn thời gian vận chuyển trên toàn hành lang.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý, khai thác kinh doanh vận tải thủy nội địa, vận tải ven biển bằng phương tiện thủy nội địa.

Theo VLR

  • Tags:
  • Share: