CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG QUỐC TẾ VĨNH TÂN

Phát triển công nghiệp thành ngành kinh tế mũi nhọn của Bình Thuận

19/10/2020

Xác định nhiệm vụ trọng tâm là phát triển ba trụ cột: công nghiệp (năng lượng, chế biến) du lịch, thể thao biển và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, Đảng bộ tỉnh Bình Thuận phấn đấu để địa phương có nhiều hấp dẫn đối với nhà đầu tư, đưa tỉnh phát triển nhanh và bền vững.

Cảng Quốc tế Vĩnh Tân – Một cảng biển quan trọng của tỉnh Bình Thuận.

Đánh giá chung, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Thuận khẳng định, nhiệm kỳ 2015-2020, kinh tế của tỉnh liên tục tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, sức cạnh tranh ngày càng nâ19ng lên.

Đáng chú ý, công nghiệp của tỉnh có tốc độ tăng trưởng cao, với giá trị tăng thêm trong giai đoạn 2016 – 2020 là 17,29%/năm. Tỉnh đã thu hút đầu tư hạ tầng các khu, cụm công nghiệp, trong đó khuyến khích phát triển công nghiệp chế biến nông, lâm, thủy sản. Đặc biệt, công nghiệp sản xuất và phân phối điện tăng trưởng cao, là động lực chính thúc đẩy phát triển công nghiệp của tỉnh. Cùng với nhiệt điện than, các dự án điện gió, điện mặt trời được đầu tư, hòa lưới điện quốc gia, đã góp phần đưa Bình Thuận trở thành tỉnh phát triển mạnh mẽ về công nghiệp năng lượng.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm sắp tới của Bình Thuận đó là tập trung chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tiến bộ, nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Với mục tiêu tập trung phát triển mạnh 3 trụ cột: công nghiệp (năng lượng, chế biến); du lịch biển, thể thao biển; nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Thuận xác định: đẩy nhanh tiến độ xây dựng quy hoạch và tổ chức thực hiện quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh và các địa phương. Tăng cường liên kết với vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, khu vực Đông Nam bộ và Tây Nguyên, phát triển hành lang kinh tế Đông – Tây.

Trước tiên, triển khai thực hiện tốt đề án Tái cơ cấu ngành Công Thương, Đề án trung tâm năng lượng theo hướng phát triển công nghiệp năng lượng và chế biến trở thành một trụ cột phát triển kinh tế của tỉnh. Tập trung hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn để thúc đẩy sự phát triển ngành công nghiệp năng lượng, nhất là năng lượng điện gió, điện mặt trời, điện khí. Kêu gọi đầu tư phát triển công nghiệp phụ trợ cho ngành năng lượng.

Theo Báo Pháp Luật

  • Tags:
  • Share: