CẢNG QUỐC TẾ VĨNH TÂN

Cầu cảng

– Số lượng: 2 bến 50.000DWT và 1 bến 100.000DWT trong tương lai.

– Tổng chiều dài cầu cảng: 573m – Khả năng tiếp nhận tàu: Các tầu có mớn nước từ 9 – 9,5 M (Theo phân kỳ nạo vét luồng chạy tầu giai đoạn 1).

– Thủy triều: Nhật triều không đều; mực nước trung bình 1,19m (theo bảng thủy triều 2019).

– Mớn nước cầu số 2:

+ Cầu cảng: 9.9m (số “0” hải đồ)

+ Luồng và vũng quay tàu: 8.8 m (số “0” hải đồ)

– Mớn nước cầu cảng 3.000 DWT:

+ Tại cầu cảng: 5.4m (số “0” hải đồ)

+ Luồng và vũng quay tàu: 4.9 m (số “0” hải đồ)

– Cảng được đầu tư xây dựng trên phạm vi diện tích hơn 165 ha, với tổng vốn đầu tư khoảng 2.300 tỷ đồng được chia làm nhiều giai đoạn. 

– Trong đó gồm hai bến tiếp nhận tàu đến 50.000DWT; và một bến tiếp nhận tàu đến 100.000 DWT. Cảng được đầu tư hạ tầng hiện đại, đồng bộ với hệ thống các bãi chứa hàng rời, bãi hàng tổng hợp, bãi hàng container, kho silo, có diện tích khoảng 95 ha…

– Cảng có diện tích mặt nước sử dụng hơn 165 ha, trong đó gần 95 ha diện tích mặt nước được san lấp phục vụ xây dựng kho bãi, hạ tầng giao thông nội bộ cảng và dịch vụ sau cảng; gần 70 ha diện tích mặt nước được sử dụng để làm diện tích khu mặt nước của cảng, gồm: công trình thuỷ công, khu mặt nước trước bến, khu quay trở tàu, luồng tàu… Mục tiêu của cảng nhằm đáp ứng nhu cầu xuất nhập khẩu hàng hóa tổng hợp, phục vụ phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Bình Thuận và các tỉnh lân cận thuộc khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.