CẢNG QUỐC TẾ VĨNH TÂN

Bãi hàng rời

Cảng Quốc tế Vĩnh Tân được đầu tư hạ tầng hiện đại, đồng bộ với hệ thống các bãi chứa hàng rời, bãi hàng tổng hợp, bãi hàng container, kho silo, có diện tích khoảng 110.000 m2 và kho hàng quy mô trên 5.000 m2.

Đơn vị Tên Diện tích(m2) Loại hàng
Công ty cổ phần Cảng quốc tế Vĩnh Tân Kho 3 3.304 Các loại hàng hóa
Bãi 3 9.555
Kho 6 3.304
Bãi 1 4.556
Bãi 5 13.000