CẢNG QUỐC TẾ VĨNH TÂN

Tin tuyển dụng

Số lượng: 02 người. Nhiệm vụ:  -Tiếp nhận các thông tin về tàu và hàng hóa để lập kế hoạch tiếp nhận tàu, giải phóng tàu, hàng hóa thông cảng; Trực tiếp điều hành công tác xếp dỡ thông qua việc...
Số lượng: 01 người. Nơi làm việc: Xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận Nhiệm vụ:  - Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đai học trở lên, các trường Ngoại Thương, Thương mại, GTVT, Hàng Hải, … - Chuyên...
Số lượng: 01 người. Nơi làm việc: Xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận Nhiệm vụ:  - Sửa chữa bảo trì hệ thống điện công trình và điện của thiết bị - Lắp đặt hệ thống điện quy mô nhỏ...
Số lượng: 01 người. Nơi làm việc: Xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận Nhiệm vụ:  - Kiểm tra, giám sát sửa chữa bảo trì và kiểm định hệ thống điện của các công trình và hệ thống điện...
Số lượng: 01 người. Nhiệm vụ:  - Xác nhận lịch bảo dưỡng định kỳ và thay thế thiết bị theo lịch bảo dưỡng của nhà sản xuất. - Kiếm tra máy móc hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng. - Thực...
Số lượng: 01 người. Nơi làm việc: Xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận Nhiệm vụ:  - Kiểm tra, giám sát sửa chữa bảo trì và kiểm định các công trình xây dựng - Giám sát thi công dự án...
Số lượng: 01 người. Nơi làm việc: Xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận Nhiệm vụ:  - Theo dõi phép năm; kiểm tra, giám sát và thực hiện công tác theo dõi chấm công, tính lương, thưởng và phúc...
Số lượng: 02 người. Nhiệm vụ: Thực hiện công tác khai thác/tổ chức các nguồn hàng, dịch vụ thông quan hàng hoá xuất nhập khẩu, công tác vận tải đa thức. Yêu cầu: Nam/Nữ trên 25 tuổi, tốt nghiệp Đại học...
Số lượng: 10 người. Nhiệm vụ: Giao nhận hàng hoá giữa tàu và cảng, giữa kho/bãi và chủ hàng; Lập báo cáo, giấy kiểm nhận hàng hoá, chịu trách nhiệm về hàng hoá từ khi nhận cho đến khi giao. Yêu...
Số lượng: 02 người. Nhiệm vụ: Lập kế hoạch tiếp nhận tàu, giải phóng tàu, hàng hoá thông cảng; Điều hành công tác xếp dỡ hàng hoá. Yêu cầu: Nam trên 25 tuổi, tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành Kỹ thuật...