CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG QUỐC TẾ VĨNH TÂN

Tin tuyển dụng

Số lượng: 03 người. Nhiệm vụ: Kiểm tra/Bảo dưỡng máy móc, thiết bị của Cảng. Yêu cầu: Nam dưới 34 tuổi, có bằng nghề hoặc tốt nghiệp trung cấp trở lên, có kinh nghiệm làm việc từ 03 năm trở lên....
Số lượng: 02 người. Nhiệm vụ: Thực hiện công tác khai thác/tổ chức các nguồn hàng, dịch vụ thông quan hàng hoá xuất nhập khẩu, công tác vận tải đa thức. Yêu cầu: Nam/Nữ trên 25 tuổi, tốt nghiệp Đại học...
Số lượng: 10 người. Nhiệm vụ: Giao nhận hàng hoá giữa tàu và cảng, giữa kho/bãi và chủ hàng; Lập báo cáo, giấy kiểm nhận hàng hoá, chịu trách nhiệm về hàng hoá từ khi nhận cho đến khi giao. Yêu...
Số lượng: 02 người. Nhiệm vụ: Lập kế hoạch tiếp nhận tàu, giải phóng tàu, hàng hoá thông cảng; Điều hành công tác xếp dỡ hàng hoá. Yêu cầu: Nam trên 25 tuổi, tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành Kỹ thuật...