CẢNG QUỐC TẾ VĨNH TÂN

Chính sách nhân sự

Các chính sách đào tạo của Công ty sẽ giúp cho nhân viên mới làm quen với công việc mau chóng, đồng thời định hướng được lộ trình nghề nghiệp rõ ràng.  1.Chương trình đào tạo hội nhập Nhằm giúp...