CẢNG QUỐC TẾ VĨNH TÂN

Báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2023

15/01/2024

Ngày 08/01/2024, Công ty cổ phần Cảng Quốc tế Vĩnh Tân đã ban hành Báo cáo số 08/BC-VTIP về việc thực hiện Báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2023.
 
Nội dung Báo cáo xem chi tiết tại đây: Bao cao cong tac bao ve moi truong nam 2023
  • Tags:
  • Share: