Dịch vụ xếp dỡ: Cung cấp dịch vụ xếp dỡ hàng hóa từ tầu / bãi, kho hàng cảng; dịch vụ xếp dỡ hàng hóa từ kho / bãi cảng lên Phương tiện chủ hàng đối với các loại hàng rời (hàng xá), hàng bao, kiện; hàng sắt thép / cấu kiện

Các thiết bị bốc dỡ, vận chuyển có công nghệ, kỹ thuật hiện đại được đầu tư, mua sắm và đưa vào vận hành tại Cảng, như: Cần cẩu sử dụng công nghệ điện biến tần; hệ thống phương tiện vận chuyển đảm bảo tiêu chuẩn khí thải châu Âu, thân thiện với môi trường.

Đối tác