Sự hài lòng của khách hàng là mục tiêu số 1

Sáng ngày 23/8, Công ty cổ phần Cảng Quốc tế Vĩnh Tân đã triển khai Hội nghị xây dựng hệ thống hạ tầng quản trị doanh nghiệp theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015. Tại Hội nghị, người lao động đã được nghe chia sẻ kiến thức về tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và kí cam kết thi đua xây dựng hệ thống hạ tầng quản trị doanh nghiệp chất lượng cao, đạt tiến độ theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015.

ISO 9001:2015 là tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý chất lượng do Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) ban hành. Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 đưa ra các chuẩn mực để xây dựng một hệ thống quản lý chất lượng một cách khoa học để kiểm soát rủi ro, ngăn ngừa sai lỗi, sản xuất/cung cấp sản phẩm/dịch vụ chất lượng thỏa mãn khách hàng một cách ổn định.  Việc xây dựng và áp dụng hệ thống hạ tầng quản trị doanh nghiệp theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 như một lời cam kết của Cảng Quốc tế Vĩnh Tân về một đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp với dịch vụ chu đáo hướng đến mục tiêu “Sự hài lòng của khách hàng là mục tiêu số 1”.

Một số hình ảnh tại Hội nghị: 

Người lao động tham gia Hội nghị xây dựng hệ thống hạ tầng quản trị doanh nghiệp theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015

Chia sẻ, trao đổi về nội dung quản lý chất lượng và ISO 9001:2015

Tổng Giám đốc Hà Quốc Hùng ký cam kết thi đua xây dựng hệ thống hạ tầng quản trị doanh nghiệp chất lượng cao, đạt tiến độ theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015

Các Phòng, Ban cùng tham gia ký cam kết thi đua

Cán bộ, nhân viên Công ty thể hiện quyết tâm cung cấp các dịch vụ tốt nhất cho khách hàng

Tin, ảnh: Phòng Truyền thông Tập đoàn

Một số tin liên quan

Đối tác