Ngành Hàng hải lên phương án ứng phó sau dịch COVID-19

Cục Hàng hải Việt Nam đánh giá, sản lượng hàng hóa thông qua các cảng biển thời gian qua không bị tác động nhiều do dịch COVID-19 mà vẫn có xu hướng tăng, mặc dù tốc độ tăng chậm hơn.

Cục Hàng hải Việt Nam vừa có văn bản gửi các cảng vụ hàng hải, hiệp hội, doanh nghiệp triển khai Chỉ thị 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới; đảm bảo hoạt động vận tải biển được an toàn, hạn chế thấp nhất nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh đối với thuyền viên, hành khách trên tàu biển vào, rời cảng biển, phương tiện vận tải thủy trên các tuyến từ bờ ra đảo và ngược lại.

Theo đó, Cục Hàng hải Việt Nam yêu cầu các cảng vụ hàng hải phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành và doanh nghiệp cảng biển, vận tải biển, đại lý hàng hải khẩn trương rà soát, cập nhật phương án, giải pháp phòng, chống dịch phù hợp với mức độ nguy cơ tại các tỉnh, thành phố và đặc thù của tuyến vận tải hàng hóa, hành khách bằng tàu biển và phương tiện thủy nội địa thuộc phạm vi quản lý.

Cục Hàng hải Việt Nam yêu cầu các cảng vụ hàng hải phối hợp với các hiệp hội và doanh nghiệp cảng biển tuyên truyền, phổ biến, quán triệt cho các tổ chức, cá nhân có liên quan các biện pháp phòng chống dịch theo chỉ đạo của Bộ Giao thông Vận tải và hướng dẫn của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Tổ chức Hàng hải quốc tế.

Bốc dỡ hàng hóa siêu trường, siêu trọng tại Cảng Quốc tế Vĩnh Tân.

Trước đó, Cục Hàng hải Việt Nam đánh giá, sản lượng hàng hóa thông qua các cảng biển thời gian qua không bị tác động nhiều do dịch COVID-19 mà vẫn có xu hướng tăng, mặc dù tốc độ tăng chậm hơn so với trung bình của thời gian trước.

Về khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển riêng trong tháng 3/2020 là 60.950.000 tấn, tăng 9% so với cùng kỳ; trong đó, hàng container là 1.916.000 TEUs, tăng 13% so với cùng kỳ năm 2019.

Theo Vietnam Plus

Một số tin liên quan

Đối tác