Cảng Quốc tế Vĩnh Tân được đầu tư hạ tầng hiện đại, đồng bộ với hệ thống các bãi chứa hàng rời, bãi hàng tổng hợp, bãi hàng container, kho silo, có diện tích khoảng 110.000 m2 và kho hàng quy mô trên 5.000 m2. 

Dịch vụ kho bãi: Lưu kho, lưu bãi hàng nhập khẩu; hàng chờ xuất tầu; cho thuê bãi cảng làm hàng dự án / hàng công trình.

 

 

Đối tác